Välkommen till våra sidor för historiskt material.

I april 2013 startades ett projekt för att göra historiska handlingar mer lättillgängliga genom att scanna in dem i digitalt format och presentera på en hemsida. Under projektets gång har nya handlingar tillkommit som också kommer att överföras till arkiven. Viktigast av det bevarade är årsberättelserna men det finns också protokoll, foton, tidningsurklipp, resultatlistor m m, m m.

Smålands och Blekinges historik finns bevarad i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv och i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Där kan man studera alla handlingar som är inlämnade.

För våra föreningar finns förutom dessa två arkiven möjligheter i både Kalmar- och Kronobergs län. Använd länkarna här nedan för att få veta mer om de olika alternativen.

Varför lämna in arkiv?

När jubileet närmar sig vill många sammanfatta föreningens/förbundets verksamhet under den aktuella perioden ( 25 - 50 - 75 år ) i en historik eller jubileumsskrift. Då är det till stor nytta att allt material är ordnat och välbevarat.

Genom att deponera Ert arkiv får Ni:

  • En säker förvaring
  • Handlingarna ordnade och förtecknade på ett fackmässigt sätt
  • Ökad tillgänglighet
DSC_0016
Banner